ועדת התקשרויות
PDF הדפסה דואל

ועדת התקשרויות 

ועדת התקשרויות עם גופים מסחריים הינה וועדה המשותפת של המשרד והקופה לאישור התקשרויות עם גופים מסחריים, הפועלת במינוי מנכ"ל המשרד, ומורכבת מנציגי המשרד והקופה.
כתובת הוועדה: הוועדה לאישור התקשרויות עם גופים מסחריים, מזכיר הוועדה, משרד הבריאות, רח' יגאל אלון 119, ת"א 67443 טל' 03-6932305 פקס: 03-6917306.

 

כל מחקר אשר ממומן ע"י חברה מסחרית חייב לקבל אישור של ועדת התקשרויות.

 

הפנייה לוועדה תעשה ע"י חוקר ראשי על גבי טופס "אישור  התקשרות עם גוף מסחרי לעריכת ניסוי או מחקר" ב- 3 עותקים: עותק אחד יוגש לועדת התקשרויות, עותק שני יישאר בידי ועדת הלסינקי ועותק שלישי יישאר בידי החוקר. 


טפסים אשר יש להגיש לועדת התקשרויות: 
  1. טופס 4 - טופס התחייבות היוזם
  2. טופס 1  (הכולל את פרטי החוקר, החברה ואת תקציר הפרוטוקול)
  3. טופס 6 - אישור ועדת הלסינקי (חתום ע"י יוזם המחקר, מנהל רפואי של המוסד וחוקר ראשי)
  4. אישור משרד הבריאות למחקר (אם קיים)