מועדי התכנסות הועדה
PDF הדפסה דואל

מועדי ישיבות ועדת הלסינקי לשנת 2023 - תשפ"ג

                 מועד דיון                                    מועד אחרון להגשה

05/01/2023        יום חמישי שעה 12:00               22/12/2022 בשעה 8:00

09/02/2023        יום חמישי שעה 12:00               26/01/2023 בשעה 8:00

02/03/2023        יום חמישי שעה 12:00               16/02/2023 בשעה 8:00

30/03/2023        יום חמישי שעה 12:30               16/03/2023 בשעה 8:00

04/05/2023        יום חמישי שעה 12:00               20/04/2023 בשעה 8:00

08/06/2023        יום חמישי שעה 12:00               25/05/2023 בשעה 8:00

13/07/2023        יום חמישי שעה 12:00               29/06/2023 בשעה 8:00

03/08/2023        יום חמישי שעה 12:00               20/07/2023 בשעה 8:00

07/09/2023        יום חמישי שעה 12:00               24/08/2023 בשעה 8:00

12/10/2023        יום חמישי שעה 12:00               28/09/2023 בשעה 8:00

02/11/2023        יום חמישי שעה 12:00               19/10/2023 בשעה 8:00

07/12/2023        יום חמישי שעה 12:00               23/11/2023 בשעה 8:00