מועדי התכנסות הועדה
PDF הדפסה דואל

מועדי ישיבות ועדת הלסינקי לשנת 2017-2018 תשע"ז-תשע"ח

19/10/2017        יום חמישי שעה 12:00

02/11/2017        יום חמישי שעה 12:00

14/12/2017        יום חמישי שעה 12:00

04/01/2018        יום חמישי שעה 12:00

01/02/2018        יום חמישי שעה 12:00

08/03/2018        יום חמישי שעה 12:00

12/04/2018        יום חמישי שעה 12:00

03/05/2018        יום חמישי שעה 12:00

07/06/2018        יום חמישי שעה 12:00

05/07/2018        יום חמישי שעה 12:00

02/08/2018        יום חמישי שעה 12:00

06/09/2018        יום חמישי שעה 12:00

04/10/2018        יום חמישי שעה 12:00

01/11/2018        יום חמישי שעה 12:00

14/12/2018        יום חמישי שעה 12:00

03/01/2019        יום חמישי שעה 12:00