מועדי התכנסות הועדה
PDF הדפסה דואל

מועדי ישיבות ועדת הלסינקי לשנת 2018-2019 תשע"ח-תשע"ט

                 מועד דיון                                    מועד אחרון להגשה

13/12/2018        יום חמישי שעה 12:00               29/11/2018                   

03/01/2019        יום חמישי שעה 12:00               20/12/2018 

07/02/2019        יום חמישי שעה 12:00               24/01/2019 

14/03/2019        יום חמישי שעה 12:00               21/02/2019 

04/04/2019        יום חמישי שעה 12:00               21/03/2019 

02/05/2019        יום חמישי שעה 12:00               15/04/2019 

06/06/2019        יום חמישי שעה 12:00               23/05/2019 

04/07/2019        יום חמישי שעה 12:00               20/06/2019 

01/08/2019        יום חמישי שעה 12:00               18/07/2019 

05/09/2019        יום חמישי שעה 12:00               22/08/2019 

03/10/2019        יום חמישי שעה 12:00               19/09/2019 

07/11/2019        יום חמישי שעה 12:00               24/10/2019 

05/12/2019        יום חמישי שעה 12:00               21/11/2019