מועדי התכנסות הועדה
PDF הדפסה דואל

מועדי ישיבות ועדת הלסינקי לשנת 2016-2017 תשע"ו-תשע"ז

06/10/2016        יום חמישי שעה 12:00

03/11/2016        יום חמישי שעה 12:00

01/12/2016        יום חמישי שעה 12:00

05/01/2017        יום חמישי שעה 12:00

02/02/2017        יום חמישי שעה 12:00

02/03/2017        יום חמישי שעה 12:00

06/04/2017        יום חמישי שעה 12:00

04/05/2017        יום חמישי שעה 12:00

01/06/2017        יום חמישי שעה 12:00

06/07/2017        יום חמישי שעה 12:00

03/08/2017        יום חמישי שעה 12:00

07/09/2017        יום חמישי שעה 12:00

19/10/2017        יום חמישי שעה 12:00

02/11/2017        יום חמישי שעה 12:00

07/12/2017        יום חמישי שעה 12:00