מועדי התכנסות הועדה
PDF הדפסה דואל

מועדי ישיבות ועדת הלסינקי לשנת 2022 - תשפ"ב

                 מועד דיון                                    מועד אחרון להגשה

06/01/2022        יום חמישי שעה 12:00               24/12/2020 בשעה 7:00

03/02/2022        יום חמישי שעה 12:00               21/01/2021 בשעה 7:00

03/03/2022        יום חמישי שעה 12:00               18/02/2021 בשעה 7:00

07/04/2022        יום חמישי שעה 12:00               25/03/2021 בשעה 7:00

12/05/2022        יום חמישי שעה 12:00               22/04/2021 בשעה 7:00

02/06/2022        יום חמישי שעה 12:00               20/05/2021 בשעה 7:00

30/06/2022        יום חמישי שעה 12:00               17/06/2021 בשעה 7:00

04/08/2022        יום חמישי שעה 12:00               22/07/2021 בשעה 7:00

08/09/2022        יום חמישי שעה 12:00               19/08/2021 בשעה 7:00

06/10/2022        יום חמישי שעה 12:00               23/09/2021 בשעה 7:00

03/11/2022        יום חמישי שעה 12:00               21/10/2021 בשעה 7:00

01/12/2022        יום חמישי שעה 12:00               18/11/2021 בשעה 7:00