PDF הדפסה דואל

מעבדה ביוכימית

 

Marina Rubin
אחראית מעבדה ביוכימית:
 גב' מרינה רובין, M.Sc

 

תאור כללי

המעבדה הביוכימית משרתת את מחלקות בית החולים, המרפאות, מבוטחי שרותי בריאות כללית - סניף קריית צאנז, בבדיקות דחופות של קופות החולים האחרות וגופים ממשלתיים ופרטיים.
המעבדה מבצעת 30,000 עד 40,000 בדיקות בחודש במגוון רחב של סוגי בדיקות.
המעבדה משתתפת בתכנית בקרת איכות בינלאומית עם ביצועים ברמה גבוהה.

 

פעילות המעבדה כוללת:

  •  בדיקות המבוצעות על מכשירים אוטומטים. רוב הבדיקות הביוכימיות מבוצעות תוך 1 עד 4 שעות.
  • בדיקות  מיוחדות בעלות דחיפות רפואית מבוצעות מיידית.
  • בדיקות מיוחדות לבירורים שונים: בדיקת בילירובין ליילודים, אלקטרופורזה של חלבונים והמוגלובינים ובדיקות לבירור מחלות מטבוליות שונות.

 

חזרה למעבדות