PDF הדפסה דואל

מעבדה אימונולוגית

 

Anna Rimmer
אחראית מעבדה אימונולוגית:
 גב' אנה רימר  ע. מעבדה מוסמכת

 

תאור כללי

המעבדה האימונולוגית עוסקת במגוון בדיקות בעיקר בתחומי האימונולוגיה, הסרולוגיה למחלות זיהומיות וסמנים סרטניים.

המעבדה מצוידת במכשור אוטומטי לבדיקות שונות אולם חלק מהבדיקות מבוצע באופן ידני.

המעבדה עומדת בסטנדרטים בינלאומיים גבוהים ע"י השתתפות בתכנית בקרת איכות כלל עולמית.

 

פעילות המעבדה כוללת:

  • רמת אימונוגלובולינים ומרכיבי משלים.
  • בדיקות לברור מחלות אוטואימוניות שונות.
  • בדיקות סרולוגיות למחלות נגיפיות שונות.
  • בדיקות סרולוגיות  למחלות הנגרמות ע"י חיידקים.
  • בדיקת סמנים סרטניים.

 

חזרה למעבדות