PDF הדפסה דואל

אימון אישי

האימון האישי הינו תהליך, שמטרתו השגת שינוי מהותי באחד מתחומי החיים: התחום הבריאותי, התחום הכלכלי, התחום החברתי והתחום הרגשי.

באימון מתרחש תהליך דומה לאימון גופני. תוך כדי התהליך יש חיזוק של השרירים החלשים, הגברת עוצמתם של  השרירים החזקים ובניית שרירים חדשים. בסופו של דבר המתאמן בעזרת המאמן מגלה ומפיק את הפוטנציאל והיכולות שיש לו ,מזהה מחסומים המפריעים לו להגיע אל מטרתו ומתגבר עליהם, משפר את ביצועיו, משיג את מטרותיו ואף מציב לעצמו מטרות ויעדים חדשים ומאתגרים יותר.

האימון האישי מתאים לכל אדם אשר רוצה לעשות שינוי בחייו ומוכן לפעול על מנת לחולל שינוי מהותי זה.

אימון אישי נותן את הכלים להשיג את הדברים שכולנו רוצים, אך אינם ניתנים להשגה בכסף. באמצעות האימון המתאמן ממנף ומחזק את יכולותיו וכישרונותיו, ומשפר את אותם תחומים בחייו שבהם הוא מרגיש פחות חזק, פחות בטוח בעצמו ויותר מבולבל.

 אימון אינו טיפול ואינו ייעוץ. הנחת היסוד באימון היא כי לכל אדם יש את כל המשאבים להם הוא זקוק בכדי להשיג את ההצלחה בה הוא רוצה. המאמן אינו נותן עצות, אינו מכוון, אינו מניפולטיבי ומתמקד בהווה ובעתיד בהתאם לרצונותיו ומטרותיו של המתאמן .

תפקיד המאמן הוא לגלות, ליצור בהירות, ולהיות שותף בהגדרת מטרותיו של המתאמן. המאמן מניע את המתאמן לגילוי עצמי ולגיבוש הדרך הנכונה להשגת המטרות, הצבת היעדים ורכישת מיומנויות חדשות. בדרך זו הוא מכשיר את הקרקע  שיוביל, בסופו של דבר, לשינוי, התפתחות עצמית ולהצלחה.

"החפץ חיים ", רבי ישראל מאיר מראדין, אמר  :

"כשהייתי צעיר לימים רציתי לשנות את כל העולם, כשהתבגרתי מעט חשבתי לשנות את בני עירי, כשבגרתי עוד רציתי לשנות את בני משפחתי. היום בגיל 90 אני מבין שאיני יכול כי אם לשנות את עצמי ועל ידי שינוי עצמי יחול שינוי בבני משפחתי, בני עירי וכל העולם".

האימון מתחלק לשלבים ולפעולות הנגזרות מתוך השלבים השונים.

6 שלבים עיקריים:

  1. בירור הצורך ממנו נובע הרצון להתאמן
  2. בחינת מצוי מול רצוי
  3. הערכת צרכים והצבת מטרות ויעדים
  4. בניית תוכנית האימון
  5. תחילת פעולה
  6. השגת מטרות ורכישת מיומנויות לאימון עצמי

 

 שיחות האימון יכולות להיעשות במפגשים פנים מול פנים או בטלפון.

לתיאום פגישת אימון אישי ניתן לפנות למזכירות המרכז.

טלפון: 09-8609312.

 

חזרה לדף סוכרת