PDF הדפסה דואל

דיאליזה צפקית

דיאליזה צפקית נקראת גם דיאליזה פריטוניאלית CAPD – Continuous Ambulatory) (Peritoneal Dialysis.

בשיטה זו סינון הדם מתבצע בתוך הגוף, כאשר קרום הצפק איור דיאליזה צפקית(פריטונאום) משמש כמסנן וכקרום חדיר למחצה, דרכו מתנקזים החוצה הרעלים והנוזלים המיותרים.

קרום הצפק – הפריטונאום, הינו קרום המצפה את חלל הבטן ועוטף את אברי הבטן, כמו: קיבה, כבד, טחול ומעיים.

בפעולה חד-פעמית מחדירים צינורית קטנה לחלל הבטן. בשיטה זו, הדיאליזה הפריטוניאלית מתבצעת כולה על ידי המטופל באמצעים פשוטים שאינם דורשים מיומנות מיוחדת. הטיפול, 4 שיחלופים ביום, נעשה בביתו של המטופל. הטיפול אינו כואב וקל לביצוע.

בשיטה זו, איכות החיים משופרת.

  1. ההגבלות באכילה ושתיה פחות קשיחות
  2. המטופל משוחרר מלהגיע לבית חולים.
  3. יכולת לשמור על שגרת חיים כולל עבודה ופעילויות משפחתיות.
  4. ניידות אפשרית לחולה כגון: נסיעות לחו"ל, באופן עצמאי, ללא תיאום עם יחידות דיאליזה בחו"ל.
  5. תיכנון עצמי של הטיפול בהתאם לשיגרת היום האישית.
  6. הרגשה כללית טובה יותר, מכיוון שפעולת השיחלוף הינה  הקרובה ביותר  לפעולה המקבילה המתרחשת בגוף האדם הבריא.
  7. התפקוד השאריתי של הכליה נשמר לאורך יותר זמן
  8. מניעת  איבוד דם.
  9. לחץ דם יציב.

 

20% מהחולים מטופלים בדיאליזה פריטוניאלית  (דיאליזה ציפקית). הטיפול הביתי מתבצע עם הדרכה צמודה  ומעקב שוטף של צוות הדיאליזה הביתית. חולים המסוגלים לעבוד מטופלים בדיאליזה ביתית במשך שעות הלילה באמצעו ת מכשיר אוטומטי, בזמן שהמטופל ישן, המכשיר מבצע את פעולת השיחלוף באופן אוטומטי.