מועדי התכנסות הועדה
PDF הדפסה דואל

מועדי ישיבות ועדת הלסינקי לשנת 2020 - תש"פ

                 מועד דיון                                    מועד אחרון להגשה

05/03/2020        יום חמישי שעה 12:00               13/02/2020 בשעה 12:00

02/04/2020        יום חמישי שעה 12:00               19/03/2020 בשעה 12:00

07/05/2020        יום חמישי שעה 12:00               23/04/2020 בשעה 12:00

04/06/2020        יום חמישי שעה 12:00               21/05/2020 בשעה 12:00

09/07/2020        יום חמישי שעה 12:00               25/06/2020 בשעה 12:00

06/08/2020        יום חמישי שעה 12:00               23/07/2020 בשעה 12:00

03/09/2020        יום חמישי שעה 12:00               20/08/2020 בשעה 12:00

01/10/2020        יום חמישי שעה 12:00               17/09/2020 בשעה 12:00

05/11/2020        יום חמישי שעה 12:00               22/10/2020 בשעה 12:00

03/12/2020        יום חמישי שעה 12:00               19/11/2020 בשעה 12:00