מועדי התכנסות הועדה
PDF הדפסה דואל

מועדי ישיבות ועדת הלסינקי לשנת 2021 - תשפ"א

                 מועד דיון                                    מועד אחרון להגשה

07/01/2021        יום חמישי שעה 12:00               24/12/2020 בשעה 7:00

04/02/2021        יום חמישי שעה 12:00               21/01/2021 בשעה 7:00

04/03/2021        יום חמישי שעה 12:00               18/02/2021 בשעה 7:00

08/04/2021        יום חמישי שעה 12:00               25/03/2021 בשעה 7:00

06/05/2021        יום חמישי שעה 12:00               22/04/2021 בשעה 7:00

03/06/2021        יום חמישי שעה 12:00               20/05/2021 בשעה 7:00

01/07/2021        יום חמישי שעה 12:00               17/06/2021 בשעה 7:00

05/08/2021        יום חמישי שעה 12:00               22/07/2021 בשעה 7:00

02/09/2021        יום חמישי שעה 12:00               19/08/2021 בשעה 7:00

07/10/2021        יום חמישי שעה 12:00               23/09/2021 בשעה 7:00

04/11/2021        יום חמישי שעה 12:00               21/10/2021 בשעה 7:00

02/12/2021        יום חמישי שעה 12:00               18/11/2021 בשעה 7:00