דמי שירות
PDF הדפסה דואל

החל מתאריך 1.7.2020, דמי השירות בגין טיפול ועדת הלסינקי בבקשות יתעדכנו על-פי הנוהל החדש של משרד הבריאות ויהיו כלהלן:

  1. מחקר חדש - חוקר חיצוני                                               7500 ₪
  2. מחקר חדש - חוקר פנימי עם תמיכה                                 7500 ₪ 
  3. תת מחקר גנטי                                                             7500 ₪
  4. מחקר חדש - קוסמטי                                                    7500 ₪ (עד 10 מוצרים)

  5. שינוי פרוטוקול/טופס הסכמה/חוברת לחוקר/שאלונים             1000 ₪
  6.  הארכת תוקף מחקר                                                         1000 ₪
  7.  שינוי מוצר קוסמטי קיים                                                     1000 ₪ (לא הוספת מוצר אלא שינוי של מוצר קוסמטי קיים)

הגשה ללא תשלום לא תטופל. יש לצרף להגשה טופס נלווה לתשלומי מחקר.

מובהר, כי התשלום דלעיל הוא בגין עצם הגשת הבקשה לועדת הלסינקי והדיון בבקשה, ואין לראות בתשלום זה משום התחייבות למתן האישור ו/או לביצוע כל פעולה אחרת שלא הוזכרה במפורש.

לטופס התחייבות לתשלום דמי שירות בגין טיפול ועדת הלסינקי.