קביעת מזוזה מכל הלב PDF הדפסה דואל
קביעת מזוזה במחלקת קרדיולוגיה החדשהבמעמד צנוע ומרגש נחנכה מחלקת קרדיולוגיה חדשה בבית חולים לניאדו. מחלקה זו מתווספת למערך מכון הלב אשר מבצעת צנתורים, השתלות קוצבים ומטפלת במחלות ובעיות לב. המחלקה החדישה אשר תוקם תוסיף לשפר את הטיפול לחולים.

במעמד הנחת אבן הפינה נכחו:  כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א, התורם-מר ישכר דוב רייכמן ומשפחתו מטורנטו קנדה , מנכ"ל בית החולים-מר חיים המרמן, סגן שר הבריאות-הרב יעקב ליצמן, ראש עיריית נתניה- הגב' מרים פיירברג, ד"ר רון ליאור-מנהל מכון הלב, רופאים ואנשי צוות בית החולים.
מחלקת קרדיולוגיה החדשה
מחלקת קרדיולוגיה החדשה