PDF הדפסה דואל

איך מרגישים הורי פגים?

ההמתנה להולדת התינוק מלווה בציפיות, חלומות ותקוות. ההורים מצפים שילדם יהיה הטוב, היפה והמוצלח שבילדים. כאשר נולד התינוק טרם זמנו, במקום להתענג על מראה התינוק, ימצאו עצמם ההורים חרדים לחיי התינוק שנולד ודואגים לעתידו כילד בריא ונורמלי.

לידת פג עלולה להיות חוויה טראומטית, בתקופה לא פשוטהpag11 זו אך בשיתוף פעולה מלא ובהדרכת הצוות ניתן גם להפיק יתרונות לתא המשפחתי, ולחיזוק הקשר הבין זוגי עם הילדים האחרים.

בין הרגשות הבולטים, חווים רוב ההורים, בדרגה זו או אחרת:

חרדה – למצב התינוק, לסיכונים ולסיכויים להיוותרותו חיים.

כעס ותסכול – מדוע זה קרה דווקא לנו ?

אשמה – במיוחד אצל האם, שמרגישה שהלידה המוקדמת אירעה בגללה.

בלבול – חוסר יכולת להתרכז ולבצע פעולות יומיומיות.

רוגז – על הצוות המטפל, הסביבה החיצונית, על בן הזוג והילדים, דיכאון ובכי.1700 

קושי ביצירת הקשר הראשוני - כיוון שאנו מודעים לכל גוון הרגשות, שהורה עשוי לחוות בלידת פג ובתקופה שלאחריה, בנינו תוכנית עבודה לקבוצות הורים לפגים, שבה נתייחס לכם ההורים ולכל מה שעובר עליכם.

 

arrow-right

חזרה לדף ראשי של יחידת טיפול נמרץ ילודים ופגים