PDF הדפסה דואל

מתי יוצאים הביתה ?

פגים משתחררים כאשר מתמלאים הקריטריונים הבאים:pag15

  • גיל מתוקן: 36 שבועות ומעלה או משקל סביב 2,000 ג'
    (גיל מתוקן = גיל הריוני + גיל התינוק בשבועות).
  • הפג אוכל היטב מבקבוק ועולה במשקל.
  • הפג שומר על חום גופו ללא עריסת חימום או אינקובטור.
  • לא אותרו הפסקות נשימה בעלות משמעות המצריכות המשך אשפוז.

arrow-right1270

חזרה לדף ראשי של יחידת טיפול נמרץ ילודים ופגים

מתי יוצאים הביתה ?

פגים משתחררים כאשר מתמלאים הקריטריונים הבאים:

·         IMG_0657גיל מתוקן: 36 שבועות ומעלה או משקל סביב 2,000 ג' (גיל מתוקן = גיל הריוני + גיל התינוק בשבועות).

·         הפג אוכל היטב מבקבוק ועולה במשקל.

·         הפג שומר על חום גופו ללא עריסת חימום או אינקובטור.

·         לא אותרו הפסקות נשימה בעלות משמעות המצריכות המשך אשפוז.