PDF הדפסה דואל

האם יש הסדר חניה להורי פגים ?parking

בודאי, אנחנו דואגים שהורי פגים יכנסו חופשי ללא תשלום לחנית בית חולים.

arrow-right

חזרה לדף ראשי של יחידת טיפול נמרץ ילודים ופגים