PDF הדפסה דואל

מידע למטופל - קרדיולוגיה התערבותית

כל חולה אשר תואם לו צנתור יקבל טופס זימון לצנתור אותו עליו להעביר לרופא המטפל לצורך הנפקת התחייבות לביצוע הצנתור (טופס 17) מקופת החולים.
בלניאדו כל מטופל זכאי לבחור את הרופא המצנתר - זאת מתוך רשימת כלל הרופאים הבכירים העובדים ביחידה. הזכות לבחור את הרופא המצנתר ניתנת ללא תשלום וללא קשר לסוג הביטוח הרפואי.
לכל מטופל הזכות לקבל סטנט (תומכון) משחרר תרופה, או כל משתל רפואי אחר מהסוג היעיל והמתקדם ביותר, ללא הגבלה ובהתאם להתוויות הרפואיות, כל זאת – ללא כל תשלום או התחייבות מצד המטופל.
כל מטופל מקבל בעת השחרור מבית החולים את דו"ח הצנתור ודיסק המכיל את סרט הצנתור.

מידע למטופל לפני פעולה התערבותית:
בטרם הגעה לצנתור יש להצטייד ב:
1.    הזמנה לאשפוז.
2.    תעודת זהות
3.    טופס התחייבות לאשפוז מקופת חולים (טופס 17 ).
4.    תיעוד רפואי עדכני כולל: מכתב הפניה מרופא, סיכום מחלה, אקו לב, מבחן מאמץ, מיפוי לב, צילום חזה, וא.ק.ג. אחרון.

        א.    במידה ועברת צנתור קודם נא להביא דו"ח צנתור קודם + סרט.
        ב.    במידה ועברת ניתוח מעקפים, נא להביא דו"ח ניתוח.
5.    בדיקות דם הכוללות: ספירת דם, תפקודי קרישה (PTT PT INR), כימיה רחבה כולל: תפקודי כליה, תפקודי כבד, אלקטרוליטים, גלוקוז ופרופיל שומנים.
6.    עליך להיות בצום החל מחצות הלילה שלפני הצנתור, ניתן לשתות מים.
7.    נא להביא את כל הטיפול התרופתי הקבוע לצנתור. יש ליטול את כל התרופות הקבועות כרגיל מלבד הבאות:

       א. נוגדי קרישה ( מדללי דם ) : XARELTO   להפסיק 24 שעות לפני ההליך הרפואי.  ELIQUIS   ו PRADAXA -  לא לקחת בערב לפני צנתור ובבוקר הצנתור.COUMADIN להתייעץ עם רופא משפחה ולקחת INR יום לפני צנתור.
      ב. תרופות לטיפול בסוכרת: חולה סוכרת הנוטל תרופות לטיפול בסוכרת מסוג: גלוקומין,
גלוקופאג', מטפורמין, ג'אנואט, ג'ארדיאנס דואו – לא לקחת ביום הצנתור.
8.    אם ידוע לך על רגישות ליוד, נא לגשת לרופא המטפל בשבוע שלפני הצנתור עם טופס ההכנה טופס הכנה לחולים עם רגישות ליוד.

לכל שאלה ניתן לפנות להתייעץ עם הצוות הרפואי בטלפון.