PDF הדפסה דואל

שיתוף פעולה לניאדו–איכילוב

שיתוף פעולה ייחודי נחתם בשנת 2019 בין היחידה לקרדיולוגיה התערבותית בלניאדו לבין היחידה לקרדיולוגיה התערבותית באיכילוב הכולל קשר קליני, אקדמי ולוגיסטי בין היחידות בשני המרכזים אשר יעודו העצמת היכולות הטכנולוגיות הרפואיות תוך פיתוח כח האדם הרפואי, הסיעודי והטכנולוגי, וזאת לטובת מתן מענה רפואי מיטבי לאוכלוסיית נתניה וסביבתה. כך, רופאים קרדיולוגים מובילים בתחומם מאיכילוב, אשר הכשרתם כללה התמחות על במערך הקרדיולוגי באיכילוב והשתלמות על במרכזים המובילים עולם, מבצעים כיום פעולות רפואיות מתקדמות ומספקים שירותי ייעוץ ומרפאות לחולים המאושפזים והמופנים ללניאדו. את ההסכם הובילו פרופ' שמואל בנאי, מנהל המערך הקרדיולוגי באיכילוב וד"ר רון ליאור מנהל מכון הלב בלניאדו והפעולות הרפואיות מבוצעות תחת פיקוחם של מנהלי היחידות הרפואיות באיכילוב.
מוביל הפרוייקט מטעם המרכז הרפואי תל אביב הוא פרופ' אריה שטיינויל, סגן מנהל המערך הקרדילוגי באיכילוב ומנהל יחידת הצנתורים בלניאדו. פרופ' שטיינויל הוא בוגר הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב ובעל תואר שני במנהל מערכות בריאות מטעם הפקולטה למנהל עסקים ע"ש רקאנטי, אוניברסיטת תל אביב. מסלולו המקצועי כלל התמחות ברפואה פנימית ובקרדיולוגיה באיכילוב, והשתלמות על בחו"ל בקרדיולוגיה התערבותית, צנתורי לב וטיפול פולשני במסתמי לב ב  Washington hospital center, Washington DC, USA. פרופ' שטיינויל הינו חבר באיגוד הקרדיולוגי הישראלי והאירופאי, פרופ' חבר קליני בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, ושותף בפרסום ביותר מ 150 מחקרים בעיתונים רפואיים.
הפעולות הרפואיות אשר יבוצעו במסגרת שיתוף פעולה זה כוללת הן פעולות בתחום צנתורי הלב הכוללים: צנתורי לב מורכבים, צנתורי הערכה לקראת טיפול פולשני במחלות לב מבניות, צנתורים ימניים והערכות המודינמניות בחולים מורכבים, והן בתחום הפרעות הקצב (אלקטרופיסיולוגיה) הכוללים הערכות אלקטרופיסיולוגיות פולשניות, צריבות של הפרעות קצב עליתיות, צריבות של פרפור פרוזדורים, והשתלת קוצבי לב.  

מומחי איכילוב בתחום צנתורי לב אשר יספקו שירות רפואי לחולי לניאדו:  
פרופ' אריאל פינקלשטיין- מנהל יחידת הצנתורים באיכילוב, מומחה בקרדיולוגיה וצנתורי לב, בוגר השתלמות על בצנתורי לב בארה"ב.
פרופ' אריה שטיינויל - סגן מנהל המערך הקרדיולוגי באיכילוב וממלא מקום מנהל יחידת הצנתורים בלניאדו, מומחה בקרדיולוגיה וצנתורי לב, בוגר השתלמות על בצנתורי לב בארה"ב.
פרופ' אמיר הלקין- מנהל השירות להפרעות לב מבניות באיכילוב, מומחה בקרדיולוגיה וצנתורי לב, בוגר השתלמות על בצנתורי לב בארה"ב.
פרופ' ירון ארבל- מנהל היחידה למחקרים קלינים באיכילוב, מומחה בקרדיולוגיה וצנתורי לב, בוגר השתלמות על בצנתורי לב בקנדה.
ד"ר מעיין קניגשטיין - מצנתרת בכירה באיכילוב, מומחית בקרדיולוגיה וצנתורי לב, בוגרת השתלמות על במחקר וצנתורי לב בארה"ב.
ד"ר ג'רמי בן שושן - מצנתר בכיר באיכילוב, מומחה בקרדיולוגיה וצנתורי לב, בוגר השתלמות על בצנתורי לב בארה"ב.
מומחי איכילוב בתחום אלקטרופיסיולוגיה אשר יספקו שירות רפואי לחולי לניאדו:  
ד"ר רפאל רוסו - מנהל היחידה להפרעות קצב באיכילוב, מומחה בקרדיולוגיה והפרעות קצב, בוגר השתלמות על בטיפול פולשני מתקדם בהפרעות קצב באוסטרליה.
ד"ר אריה לורין שוורץ – רופא בכיר ביחידה להפרעות קצב באיכילוב, מנהל מרפאה להפרעות קצב בלניאדו, מומחה בקרדיולוגיה והפרעות קצב, בוגר השתלמות על בטיפול פולשני מתקדם בהפרעות קצב באוסטרליה.
ד"ר אודי חורין - רופא בכיר ביחידה להפרעות קצב באיכילוב, מומחה בקרדיולוגיה והפרעות קצב, בוגר השתלמות על בטיפול פולשני מתקדם בהפרעות קצב בארה"ב.
ד"ר אנה מאזו - רופאה בכירה ביחידה להפרעות קצב באיכילוב, מומחית בקרדיולוגיה והפרעות קצב, בוגרת השתלמות על בטיפול פולשני בהפרעות קצב במרכז הרפואי תל אביב.
ד"ר גלעד מרגוליס- רופא בכיר ביחידה להפרעות קצב באיכילוב, מומחה בקרדיולוגיה, במהלך השתלמות על בטיפול פולשני בהפרעות קצב במרכז הרפואי תל אביב.