בי"ס לאחיות הישגי בית הספר
PDF הדפסה דואל

הישגי בית הספר

יחודו של ביה"ס מצטיין בשילוב של חסד ומקצועיות. בתהליך ההוראה מיושמים עקרונות של: חשיבה ביקורתית, תהליך קבלת החלטות ושיקולי דעת כאמצעי להשגת תיפקוד מקצועי אמין, כמו כן, פיתוח יכולת לקיחת אחריות ומנהיגות בקרב הלומדות- כל אלה כלים הנחוצים לתיפקוד בסיעוד. בתהליך ההוראה מודגש במיוחד הערך העליון של קדושת חיי האדם ושוויון מוחלט לכל אדם לקבלת סעד.

 

הישגי בית הספר בשנת 2017

  • מחזור אקדמי ראשון ניגש למבחן הממשלתי בשנת 2017 -  100% הצלחה.
  • הציון הממוצע שלנו היה-78.8 כאשר הציון הממוצע הארצי הינו 75.5.
  • הקורלציה בין הציון במבחן הממשלתי לציון הסופי בביה"ס נע ארצית בין 0.10-0.88,  אצלנו הוא 0.86 (86%).