בי"ס לאחיות הישגי בית הספר
PDF הדפסה דואל

הישגי בית הספר

יחודו של ביה"ס מצטיין בשילוב של חסד ומקצועיות. בתהליך ההוראה מיושמים עקרונות של: חשיבה ביקורתית, תהליך קבלת החלטות ושיקולי דעת כאמצעי להשגת תיפקוד מקצועי אמין, כמו כן, פיתוח יכולת לקיחת אחריות ומנהיגות בקרב הלומדות- כל אלה כלים הנחוצים לתיפקוד בסיעוד. בתהליך ההוראה מודגש במיוחד הערך העליון של קדושת חיי האדם ושוויון מוחלט לכל אדם לקבלת סעד.

הישגי בית הספר בשנת 2017

  • מחזור אקדמי שני ניגש למבחן הממשלתי בשנת 2018 -  94% הצלחה.
  • הציון הממוצע שלנו היה-76.5 כאשר הציון הממוצע הארצי הינו 71.9.
  • הקורלציה בין הציון במבחן הממשלתי לציון הסופי בביה"ס ארצית היה( 61%)0.610,  אצלנו הוא 0.731 (73%