בי"ס לאחיות הישגי בית הספר
PDF הדפסה דואל

הישגי בית הספר בשנים 2017-2020

יחודו של ביה"ס מצטיין בשילוב של חסד ומקצועיות. בתהליך ההוראה מיושמים עקרונות של: חשיבה ביקורתית, תהליך קבלת החלטות ושיקולי דעת כאמצעי להשגת תיפקוד מקצועי אמין, כמו כן, פיתוח יכולת לקיחת אחריות ומנהיגות בקרב הלומדות- כל אלה כלים הנחוצים לתיפקוד בסיעוד. בתהליך ההוראה מודגש במיוחד הערך העליון של קדושת חיי האדם ושוויון מוחלט לכל אדם לקבלת סעד.