בי"ס לאחיות דבר ההנהלה
PDF הדפסה דואל

בית הספר האקדמי לסיעוד

ע"ש רודולף ואדית טסלר

 

דבר ההנהלה

ד"ר אסתר שטראוס
מנהלת בית הספר
ד"ר אסתר שטראוס

 

שלום לך,
ברצוני לפתוח בפנייך צוהר לעולם של הזדמנויות חדשות וקסומות. עולם שמשלב עשיית חסד, נתינה ואהבת הזולת. מקצוע שיביא לידי ביטוי את אישיותך ואת כישוריך הקוגנטיביים והמעשיים.
חלום מעין זה ניתן להגשים בבית ספר האקדמי לסיעוד ע"ש טסלר !!!


בית הספר האקדמי לסיעוד ע"ש טסלר נוסד ע"י כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג זצוק"ל לפני למעלה מ-30 שנה. האדמו"ר זצוק"ל עבר את עמק הבכא ושתה את כוס התרעלה במלואה. באחד מהרגעים הקשים ביותר, קיבל על עצמו שאם ה' יתן לו חיים וינצל מן התופת, הוא יבנה בית חולים שיהיה מיוסד על כך שהרופאים והאחיות יאמינו שיש אלוקים בעולם.
האדמו"ר זצוק"ל האמין כי בת ישראל הינה מתאימה מעצם חינוכה וערכיה להיות לעזר וסעד לחולה ולנזקק.


ייעודו של ביה"ס הוא הכשרת אחיות מוסמכות ברמה אקדמית, בעלות ידע מקצועי המבוסס על השקפת היהדות, תןך שימת דגש על עיסוק בסיעוד ככלי לעבודת הבורא.
בתהליך ההוראה מודגש במיוחד הערך העליון של קדושת חיי האדם.
כמו כן מיושמים עקרונות של: חשיבה ביקורתית רב כיוונית, תהליך קבלת החלטות ושיקולי דעת, כאמצעי להשגת תיפקוד מקצועי אמין, פיתוח יכולת לקיחת אחריות ומנהיגות בקרב התלמידות. כל אלה כלים הנחוצים לתיפקוד בסיעוד.
צוות ביה"ס מבוסס על עובדים מיומנים בעלי אחריות וסמכות בתחום התמחותם המקצועית, תוך שאיפה למצוינות ושיפור תמידי.

אוכלוסיית התלמידות הינה רב גוונית הכוללת רווקות, תלמידות נשואות, נשות אברכים ואמהות לילדים. אף סבתות נימנות בין חובשות ספסל הלימודים.

חשוב לציין, שהיחס האישי וההתחשבות הם אלה שמעניקים לתלמידות את הכח להתמודד עם הקשיים, ולסיים בהצלחה את תכנית הלימודים, ועל-כן, בית הספר זוכה לאחוזי הצלחה גבוהים במבחנים הממשלתיים.
אני מזמינה אותך לצפות בצוהר אשר פתחתי בפניך ולהצטרף למקצוע המשלב נתינה מכל הלב.

 

ד"ר אסתר שטראוס
מנהלת ביה"ס

 

 


 

 

הרב מנחם גליק
המנהל הרוחני
הרב מנחם גליק

 

גודל מעלת מצוות ביקור חולים היא מהמפורסמות שאינן צריכות ראיה, היא מבוארת בדברי חז"ל, הרמב"ם והשולחן ערוך.

ברצוני לפרט כמה מהן, מתוך רבות לאין ספור, ולעמוד על משמעותן.

במסכת תענית דף כ"א עמוד ב', מביאה הגמרא על רופא שנהג עם החולים בצניעות ובצדקה מופלגת כמבואר שם, עד כדי שעלתה מעלתו על מעלת אביי ורבא שחיו בתקופתו. לשאלה שמיימית ששאל אביי, "היתכן?!" נענה משמים: "אינך מסוגל לעשות אותם מעשים הטובים שאותו רופא עושה".

הנלמד מעובדה זו, שע"י קיום מצוות ביקור חולים כפי שהתורה רוצה, אפשר להגיע לדרגות עליונות ביותר. חיזוק לזה ניתן לקבל מאחת מהרצאותיו המאלפות בבית ספרנו, של הרה"ג ר' יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן, שמעלת בית החולים כאילו זהה למעלתו של הכותל המערבי - כפי שהשכינה אינה זזה מהכותל לעולם. כמוכן, מביא רש"י (בראשית מ"ז ל"א) על הפסוק "וישתחו ישראל על ראש המיטה" – "הפך עצמו לצד השכינה מכאן אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של החולה", לכן אחות שמרגישה צורך להתפלל בכותל המערבי יכולה להתפלל ע"י מיטתו של החולה.

לאורם של הדברים הקדושים, הצבנו לעצמינו במסגרת בית הספר ע"ש טסלר, להשריש בתלמידותינו את מקצוע הסיעוד, עם כל ההיבטים הרוחניים והמקצועיים שבו, עד כמה שניתן בצורה הטובה ביותר.

לשם כך, משתדלים אנו להביא את מיטב המרצים בכל התחומים, וזאת כדי לקיים את רצונו של אותו צדיק, כ"ק האדמו"ר זצוק"ל, שייסד את בית החולים לניאדו ואת בית ספר לסיעוד ע"ש טסלר, למען קיום משימות אלו וכדי להראות שאין שום סתירה בין ההלכה והשקפת התורה לבין נתינת הרפואה והסיעוד באופן היעיל והטוב ביותר. כפי שהתבטא מספר פעמים בהזדמנויות שונות.

ברור ומובן מאליו,שראוי לכל מועמדת והוריה, להתייעץ עם גדול בתורה שמכיר את הבית וכו', לפני שמחליטים על לימוד המקצוע, כפי שכתב כ"ק האדמו"ר זצוק"ל במכתבו בנוגע להשקפה בעניין ביה"ס לסיעוד.
 
בברכת התורה ובהצלחה בכל אשר תפנינה,

 

 

 

הרב מנחם גליק
מנהל רוחני של ביה"ס