הדפסה

תנאי רישום וקבלה

 

לתכנית תואר ראשון בסיעוד – BSN

 • בוגרת בי"ס תיכון תחת פיקוח חרדי, של משרד החינוך.
 • תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך, עם ממוצע ציונים של 75 לפחות, ללא בונוסים
 • ציון פסיכומטרי משוקלל של 520 לפחות
 • מועמדת שנבחנה בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בביה"ס התיכון בו למדה אינו עברית, תידרש להציג ציון 110 לפחות בבחינת ידע בעברית (מבחן יע"ל)
 • ראיון אישי בוועדת קבלה.
 • הצהרת בריאות
 • הצהרה על היעדר רישום פלילי.

 

לתכנית להסבת אקדמאים

 • בוגרת בי"ס חרדי או אולפנה או בי"ס דתי.
 • תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או לחילופין אישור ממשרד החינוך בישראל – הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל על השכלה שקולה לתואר מבין התארים האקדמיים הנהוגים בישראל.
 • הוכחת רמת שליטה בעברית הנדרשת לצורך לימודי סיעוד ע"י ציון עובר במבחן מיון.
 • ראיון אישי
 • הצהרת בריאות חתומה ע"י המועמדת
 • הצהרה על העדר רישום פלילי חתומה ע"י המועמדת.