הדפסה

שירותים לרשות הסטודנטיות

חדר מחשבים
קיים חדר מחשבים עם כ-30 עמדות, המיועד לשרות התלמידות לצורכי למידה בלבד. המחשבים מחוברים לאינטרנט חסום לצורך למידה בלבד. כמוכן, נמצאת מדפסת לצורך הדפסת חומר לימוד.
החדר גם מהווה מרכז מידע לשעת חירום.

חדר סימולציות
קיים חדר סימולציות מאובזר ומצויד בדגמי בובות וציוד, המיועד לתרגול הסטודנטיות בטרם יציאתן למחלקות להתנסויות הקליניות, וכן לצורך תרגול במהלך הלימודים.

ספריה
קיימת ספריה מקצועית המשותפת לבית הספר ולמרכז הרפואי. הספריה מכילה ספרות מקצועית מעודכנת, מאגרי מידע וכתבי עת מהארץ ומהעולם. הספריה פתוחה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00.

יעוץ
מנהלת ביה"ס וצוות המורות עומדות לרשות הסטודנטיות למתן ייעוץ, הדרכה אישית לשם עזרה וקידום בלימודים.

מכונות צילום
קיימות שלוש מכונות צילום. הצילום מתבצע באמצעות כרטיס הנמכר במזכירות ביה"ס.

מעונות
המעונות נמצאות במבנה של ביה"ס מעל קומת הלימודים. אם בית ממונה על הניהול השוטף של המעונות. התעריף עבור המעונות כולל שלוש ארוחות ביום.

כלכלה
חדר אוכל של צוות בית החולים נותן שרותי הסעדה לסטודנטיות של ביה"ס בתשלום סמלי. ניתן לרכוש תלושי אוכל במזכירות ביה"ס.