בי"ס לאחיות בריאות הסטודנטית
PDF הדפסה דואל

בריאות הסטודנטית

 1. ביטוח בריאות
  כל סטודנטית הלומדת בביה"ס לסיעוד חייבת לבטח את עצמה בביטוח בריאות. בית החולים משלם עבור כל סטודנטית:
  • ענף נפגעי עבודה
  • ענף אמהות

 2. הצהרת בריאות
  • כל מועמדת לביה"ס חייבת להציג אישור על מצב בריאותה החתום ע"י הרופא המטפל, ולהצהיר על מצב בריאותה.
  • הסטודנטית תיידע את מנהלת ביה"ס ומרכזת שנת הלימוד על שינויים במצב בריאותה במשך כל תקופת לימודיה. אם התגלה חשד שהסטודנטית חולה במחלה מסכנת-כמשמעותו בתקנות בריאות העם(צוות סיעודי מרפאות ובתיה"ח-1988), רשאית מנהלת ביה"ס לדווח למנהל הסיעוד ולדרוש בדיקת הסטודנטית על ידי ועדה רפואית במשרד הבריאות בהתאם לתקנות, כתנאי להמשך לימודיה- עם או בלי סייגים כפי שתקבע הועדה.

 3. היעדרות מלימודים עקב מחלה
  סטודנטית הנעדרת ממסגרת הלימודים עקב מחלה ,בעיות בריאות, הריון ולידה תשלים לימודיה העיוניים ו/או התנסות קלינית בתאום עם מרכזת שנת לימוד ו/או מרכזת  תוכנית הכשרה.

 4. טיפול רפואי
  ביה"ס אינו  מספק שרותי  בריאות במסגרת ביה"ח . פניה לבית החולים היא באמצעות תשלום במזומן או באמצעות טופס 17.
   
 5. חיסונים
  על פי ההנחיות של המחלקה לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות, על כל סטודנטית מוטלת האחריות לקבלת חיסונים. כמו כן, עליה לבצע תבחין מנטו. עם תחילת הלימודים על הסטודנטית להמציא אישור חתום ע"י האחות האפידמיולוגית על ביצוע הנדרש. במידה והסטודנטית לא תמציא את האישור הנדרש עד תחילת ההכשרה הקלינית ,הנהלת ביה"ס רשאית להפסיק את לימודיה.

 

הנחיה לסטודנטית בנושא חיסונים (הנחיה לסטודנטית בנושא חיסונים ב-PDF)

חיסון תלמידי מקצועות הבריאות - משרד הבריאות

מרפאות מטיילים בלשכות הבריאות