מחקר ופיתוח ועדת הלסינקי מועדי התכנסות הועדה
PDF הדפסה דואל

מועדי ישיבות ועדת הלסינקי לשנת 2022 - תשפ"ב

                 מועד דיון                                    מועד אחרון להגשה

06/01/2022        יום חמישי שעה 12:00               23/12/2020 בשעה 7:00

03/02/2022        יום חמישי שעה 12:00               20/02/2022 בשעה 7:00

03/03/2022        יום חמישי שעה 12:00               17/02/2022 בשעה 7:00

07/04/2022        יום חמישי שעה 12:00               24/03/2022 בשעה 7:00

12/05/2022        יום חמישי שעה 12:00               28/04/2022 בשעה 7:00

02/06/2022        יום חמישי שעה 12:00               19/05/2022 בשעה 7:00

30/06/2022        יום חמישי שעה 12:00               16/06/2022 בשעה 7:00

04/08/2022        יום חמישי שעה 12:00               21/07/2022 בשעה 7:00

08/09/2022        יום חמישי שעה 12:00               25/08/2022 בשעה 7:00

06/10/2022        יום חמישי שעה 12:00               22/09/2022 בשעה 7:00

03/11/2022        יום חמישי שעה 12:00               20/10/2022 בשעה 7:00

01/12/2022        יום חמישי שעה 12:00               17/11/2022 בשעה 7:00