מחקר ופיתוח ועדת הלסינקי מועדי התכנסות הועדה
PDF הדפסה דואל

מועדי ישיבות ועדת הלסינקי לשנת 2019-2020 תשע"ט-תש"פ

                 מועד דיון                                    מועד אחרון להגשה

24/10/2019        יום חמישי שעה 12:00               3/10/2019 

07/11/2019        יום חמישי שעה 12:00               24/10/2019 

05/12/2019        יום חמישי שעה 12:00               21/11/2019 

02/01/2020        יום חמישי שעה 12:00               12/12/2019

30/01/2020        יום חמישי שעה 12:00               22/01/2020

05/03/2020        יום חמישי שעה 12:00               13/02/2020

02/04/2020        יום חמישי שעה 12:00               12/03/2020

07/05/2020        יום חמישי שעה 12:00               20/04/2020

04/06/2020        יום חמישי שעה 12:00               14/05/2020

02/07/2020        יום חמישי שעה 12:00               11/06/2020

06/08/2020        יום חמישי שעה 12:00               16/07/2020

03/09/2020        יום חמישי שעה 12:00               13/08/2020

01/10/2020        יום חמישי שעה 12:00               10/09/2020

05/11/2020        יום חמישי שעה 12:00               15/10/2020

03/12/2020        יום חמישי שעה 12:00               12/11/2020