דמי שירות
PDF הדפסה דואל

דמי שירות בגין טיפול ועדת הלסינקי בבקשות לניסוי קליני

 

כאשר הבקשה לאישור ניסוי קליני היא ביוזמת חברה מסחרית, המוגשת לדיון ועדת הלסינקי המוסדית, על החברה לשלם דמי טיפול עם הגשת הבקשה ולצרף טופס דרישה לתשלום.

 לא ניתן לקבל בקשה לאישור הניסוי ללא תשלום במועד ההגשה.

אין הועדה מתחייבת לאשר את הבקשה.

תעריף התשלום:

1.    חוקר חיצוני                  4000 ₪
2.    חוקר פנימי עם תמיכה       4000 ₪
3.    כל שינוי/הארכה             800 ₪
4.    תת מחקר גנטי              2000 ₪
5.    קוסמטי                      1500 ₪ (כל 5 מוצרים)
                                   (על כל 5 מוצרים נוספים  יש להוסיף עוד 1000 ₪, אך לא יעלה את 4000 ₪ למחקר)
                                   (לשינוי/הארכה קוסמטי  250 ₪)
                                    כל מחקר קוסמטי לא יכיל יותר מ-10 מוצרים
6.    שינוי על מוצר קוסמטי       250 ₪ (לא להוסיף מוצר רק לשנות את אותו מוצר)

 

כל התשלומים יועברו לקרן מחלקה של ועדת הלסינקי.

הכספים אמורים להגיע עם המחקר עצמו.

מחקר לא יועבר לישיבת הוועדה ללא תשלום.

 

 מובהר, כי התשלום דלעיל הוא בגין עצם הגשת הבקשה לועדת הלסינקי והדיון בבקשה, ואין לראות בתשלום זה משום התחייבות למתן האישור ו/או לביצוע כל פעולה אחרת שלא הוזכרה במפורש.

לטופס התחייבות לתשלום דמי שירות בגין טיפול ועדת הלסינקי.