בקשות מידע אודות מטופל שנפטר

בקשות מידע אודות מטופל שנפטר
העברת מידע לאחר פטירת חולה, אפשרית עפ"י החוק בהצגת:

  • צו ירושה / צו קיום צואה / תצהיר יורשים
  • תעודת זהות היורש הפונה למחלקת רשומות רפואיות

הוצאת המידע כרוכה בתשלום.
בעת מסירת המידע המקבל יחתום על קבלת המידע.