בקשות מידע אודות קטין / חסר ישע

בקשות מידע אודות קטין / חסר ישע

כשהבקשה היא בשם קטין האפוטרופוסים הטבעיים (ההורים) נדרשים:
* לחתום על הבקשה מפורטת.
* להציג/לשלוח צילום ת"ז כולל הספח בו הקטין רשום.

כשמדובר בחסר ישע, על האפוטרופוס לשלוח בקשה מפורטת  חתומה ע"י האפוטרופוס החוקי עפ"י צו בית המשפט.
יש להציג/לשלוח צו אפוטרופוס ות"ז/צילום ת"ז לכתובת הדוא"ל gs@laniado.org.il  בעת מסירת המידע, הוצאת המידע כרוכה בתשלום. המקבל יחתום על קבלת המידע.