בקשות מידע לאחר שחרור

בקשות מידע לאחר שחרור
מי שמעוניין בהעתק מרשומה רפואית שלו או בחלק ממנה יפנה למחלקת רשומות רפואיות בדואר או בדוא"ל שכתובתו gs@laniado.org.il  לאחר שימלא ויצרף את טופס בקשת מידע ממטופל
ובצירוף  צילום תעודה מזהה. הוצאת המידע כרוכה בתשלום. ניתן לקבל את המידע בדוא"ל לאחר חיוב כרטיס האשראי בטלפון.