בקשות מידע מעו"ד

בקשות מידע מעו"ד

עורך הדין יצרף לפניה:

  1. בקשה מפורטת
  2. כתב וויתור סודיות רפואית הכוללת עד לחתימה.
  3. ייפוי כוח

הטפסים צריכים להיות חתומים בחותמת "נאמן למקור".

הוצאת המידע כרוכה בתשלום. העו"ד יקבל דרישה לתשלום, לאחר העברת התשלום, המידע יישלח בדואר רשום או ע"י שליח מטעם העו"ד שיציג בפנינו ייפוי כוח מהעו"ד.