בקשות מידע ע"י מי מטעמו של המטופל

בקשות מידע ע"י מי מטעמו של המטופל
כל גורם המעוניין בהעתק מרשומה רפואית, או חלק ממנה, יפנה למחלקת רשומות רפואיות או במכתב בקשה לדוא"ל gs@laniado.org.il  ובצירוף טופס ויתור סודיות רפואית חתום על ידי החולה ותעודות מזהות של החולה ושל הפונה.
הוצאת המידע כרוכה בתשלום (ניתן לבצעו ע"י אשראי טלפוני). בעת מסירת המידע, המגיע מטעם המטופל יחתום על קבלת המידע.