בקשות מידע ע"י רופא מטפל

בקשות מידע ע"י רופא מטפל
רופא המבקש מידע אודות מטופל, לצורך המשך טיפול, יעביר בקשה בדואר / פקס,

למחלקת רשומות רפואיות
מרכז רפואי לניאדו ק. צאנז נתניה
מיקוד – 42150
מס' הפקס – 09-8609256

להורדת טופס בקשת חשיפת מידע מגורמים מורשים לחצו כאן

על הבקשה לכלול:
שם מלא של החולה
מס' ת"ז
פירוט המידע הנדרש
סיבת הבקשה

בקשת מידע ע"י הרופא המטפל אינה כרוכה בתשלום.