מרפאות ומכונים קבע תור לבדיקה / מכון התמצאות בלניאדו צור איתנו קשר

מידע למטופל על טיפול ביולוגי

מידע למטופל על טיפול ביולוגי
 • למידע על פרוטוקול טיפול Trastuzumab ,Pertuzumab Docetaxel – לחץ כאן
 • למידע על טיפול ביולוגי – וקטיביקס – לחץ כאן
 • למידע על טיפול באפליברספט – לחץ כאן
 • למידע למטופל בפרוטוקול טיפול Erbitux – לחץ כאן
 • למידע למטופל בהרצפטין (Herceptin – trastuzumab)לחץ כאן
 • מידע למטופל באווסטין (Avastin – Bevacizumab)לחץ כאן
 • למידע למטופל בטיפול כימי פומי (דרך הפה) (Temodal (Temozolomideלחץ כאן
 • למידע למטופל בטיפול ביולגי אירסה (Gefitinib) לחץ כאן
 • למידע על טיפול ביולוגי בכדורים – (votrient (Pazopanib לסרטן כליה מתקדםלחץ כאן
 • למידע על טיפול ב (Afinitor (Everolimus בשילוב עם Aromasin בסרטן שד לחץ כאן
 • למידע על מתן טיפול פומי ב-Giotrif / Afatinib לחץ כאן
 • למידע על טיפול ב Ibrance- לחץ כאן
 • למידע על טיפול ב Lynparza –לחץ כאן