מידע למטופל על פרוטוקול טיפול אימונוטרפי

מידע למטופל על פרוטוקול טיפול אימונוטרפי
  • למידע על טיפול ב- Imfinzi/Durvalumab –לחץ כאן