Institutes and clinics Schedule a test Parking at Laniado Hospital Contact us
אבעבועות רוח – VARICELLA

אבעבועות רוח היא מחלת ילדות שכיחה. רבים מאיתנו חלו בה וזוכרים היטב את הפצעים ואי הנעימות שמלווים אותה.
לפניכם מידע על המחלה ועל הדרכים למנוע אותה, ואם כבר נדבקים בה – כיצד לעבור אותה בצורה קלה יותר.

מה גורם למחלה?
מחלת אבעבועות רוח היא מחלה נגיפית (וירלית) מדבקת. היא נגרמת ע”י נגיף ווריצלה – וירוס ממשפחת ההרפס.
לרוב זוהי מחלת ילדים קלה. לאחר שאדם חלה בה, הוא מחוסן לכל החיים מפני המחלה. לעיתים המחלה יכולה להופיע גם במבוגרים בצורה קשה.

מהם סימני המחלה?

 • פריחה שלפוחיתית המתפשטת על הגוף
 • גרד
 • חום
 • אי שקט
 • הרגשה כללית רעה

מהם דרכי ההדבקה?
החולים במחלה פעילה, נושאים את הנגיף בדרכי הנשימה ומפרישים אותו ברוק. ניתן להידבק במחלה בשתי דרכים עיקריות:

 • דרך האוויר: בעת שהייה בקרבת חולה או בעת שיעול.
 • מגע עם הנגעים.

מהו משך ההידבקות?
תקופת ההידבקות מתחילה כ 24-48- שעות לפני הופעת הנגעים האופייניים ועד להתייבשות כל הנגעים.

מדוע הילד נמצא בחדר בידוד?
היות והמחלה מדבקת ובמטרה למנוע הדבקה, על הילד לשהות בחדר נפרד ולהימנע מלהסתובב במחלקה. הורים ואנשי צוות צריכים להתמגן ע”י חלוק אישי עם שרוול ארוך, כפפות ומסכת פה ואף (מי שחלה במחלת אבעבועות רוח אינו צריך לשים מסיכה). מומלץ לפתוח חלון לאוורור החדר.

מניעת המחלה – חיסון לאבעבועות רוח (VARILRIX)
לגבי בני משפחה שלא חלו במחלה בעברם ניתן לחסנם בפני המחלה באמצעות חיסון פעיל. החיסון ניתן החל מגיל שנה. כיום קיימת המלצה גורפת של מומחים למחלות זיהומיות לחסן את הילד בטרם יחלה במחלה. החיסון נותן הגנה מפני מחלה בינונית עד חמורה בשיעור של 100% ומפני כל דרגת חומרה בשיעור של 88%. אם יש בבית ילדים קטנים נוספים או אדם חולה במחלה ממאירה או חסר חיסוני, יש להרחיקם מהילד החולה ולהתייעץ עם הרופא. החיסון ניתן בצורה שגרתית בגיל שנה ובכיתה א’.

הטיפול במחלה

 • רחיצת הגוף עם מים וסבון.
 • תרופות להרגעת הגרד.
 • טיפול אנטי-ויראלי: תרופת זובירקס על פי שיקול רפואי.
 • תכשירים אנטיביוטיים במקרים של זיהום משני שנגרם על ידי חיידק.
 • תרופות להורדת חום.

דברים נוספים שיש להקפיד עליהם בתקופת הטיפול במחלה

 • שמירה על היגיינה אישית – אמבטיות חמות.
 • גזירת ציפורני הילד כדי למנוע פציעות עור.
 • הלבשת הילד בבגדים קלים (אך עם שרוול ארוך) ונעימים למגע בכדי למנוע גרד והצטלקות העור.
 • הימנעות מחשיפה לשמש – חשיפה עלולה להגביר את האודם.
 • אוכל ושתייה: לעודד שתייה מכל סוג שהוא. במידה ויש פצעים בפה יש לתת כלכלה רכה וקרה כמו: ברד וארטיקים.