Institutes and clinics Schedule a test Parking at Laniado Hospital Contact us
בדיקת MRI שד

בדיקת MRI שד

הבדיקה נעשית באמצעות מגנט וגלי רדיו ללא קרינת רנטגן. בבדיקה זו משתמשים בהזרקת חומר ניגוד לווריד- גדוליניום ואבחנת הגידולים נעשית על סמך אות מוגבר ובולט יותר ברקמה הגידולית בהשוואה לרקמת השד התקינה.

התוויות לבדיקה

  • נשים בסיכון גבוה – בדיקת סקר עבור נשאיות גנטיות.
  • חולות סרטן שד, כהערכה של היקף המחלה לפני טיפול.
  • גרורות של סרטן שד בבלוטות לימפה בבתי השחי, כאשר מקור הגרורות אינו מודגם בממוגרפיה ובסונר.
  • לאחר ניתוח – אבחנה בין צלקת לבין חזרה של הגידול.
  • בירור ממצאים לא ברורים בממוגרפיה ובסונר.
  • הערכת שתלי סיליקון, זוהי הבדיקה הטובה ביותר לאבחון קרע ודלף משתלי סיליקון.

הנחיות לקראת הבדיקה:

  • הבדיקה נלווית לבדיקות הממוגרפיה והסונר, ופענוח מהימן מתבצע אך ורק יחד עם בדיקות אלו, לכן הנבדקת נדרשת להביאן עמה לבדיקה.
  • צום 3 שעות טרם הבדיקה.
  • יש להמשיך בנטילת התרופות הנלקחות באופן קבוע ללא כל שינוי.

מהלך הבדיקה:

הבדיקה נמשכת כ-30 דקות.

טרם הבדיקה תתבקשי ללבוש חלוק ויותקן לך עירוי לצורך הזרקת חומר ניגוד.

בזמן הבדיקה תתבקשי לשכב על הבטן עם ידיים מושטות כלפי מעלה.

במהלך הבדיקה אסור לזוז ומאוד חשוב לנשום נשימות רגועות ולא נשימות עמוקות מידי שעלולות לגרום לתזוזת השד.

בתחילת הבדיקה יש סריקה ללא חומר ניגוד ואז מוזרק חומר הניגוד- גדוליניום.

במהלך הבדיקה יישמע רעש חזק של המכשיר לכן תקבלי אטמי אוזניים ואוזניות.

על מנת להנעים את מהלך הבדיקה יש אפשרות לבחור מוסיקה מכל סוג שהיא.