Institutes and clinics Schedule a test Parking at Laniado Hospital Contact us
ברונכיאוליטיס

רקע

ברונכיאוליטיס היא מחלה וירלית של דרכי האוויר ופוגעת בתינוקות קטנים בעונת החורף. מדובר בריבוי ליחה שחוסמת את דרכי האוויר הקטנים וגורמת למחלה חסימתית וקושי בנשימה.

הנחיות והמלצות

  • מומלץ להשכיב תינוקות קטנים על גבם, ולהגביה את המיטה לזווית של 40 מעלות (גם בעגלה).
  • אסור להשתמש בכרית! אפשר להגביה את המזרון ע”י שמיכה מגולגלת מתחתיו באזור הראש. בנוסף, מומלצת השגחה נשימתית צמודה גם במהלך שנת התינוק.
  • מומלץ מתן ארוחות קטנות אך תדירות יותר, הכוללות הפסקות מרובות בעת ההאכלה. בתינוקות המטופלים בחמצן חובה להמשיך לתת חמצן לתינוק גם בעת האכלה.
  • מתן חמצן – בהנחיית רופא באחד או יותר מהמקרים הבאים:

א. רמת חמצן נמוכה בדם (סטורציה) או בדיקות הגזים בדם מורות על הצורך – לעדות על חומרת המצב הקליני והנשימתי.

ב. המאמץ הנשימתי ניכר מתקשה בנשימה.

ג. הממצאים ההאזנתיים מחייבים לתת הנחיה לחמצן ניטור רמות בדם והדופק יתבצע ע”י האחיות לפי הוראת הרופא המטפל, וכן תערך מדידת חום.

  • במידת הצורך יורה הרופא על ניטור קבוע ורציף ויקבע את סוג המוניטור הדרוש. אין לנתק התינוק מהמוניטור אלא בהוראה מפורשת של הרופא.
  • בדיקות כמו : דם, שתן, צילומי חזה יתבצעו לפי הוראות הרופא.

אפשרויות למתן חמצן

החמצן יינתן דרך:

  • צינורית המונחת בכניסה לאף (הנקראת משקפיים).
  • דרך מסיכה.
  • דרך HOOD (קופסת פלסטיק המונח מעל ראשון של הילד) הניטור מתבצע באמצעות חיישן מיוחד שמונח בתוך ה- HOOD.

כל שינוי בריכוז החמצן שניתנים לכל חולה, ובהתוויה לטיפול, יתבצע רק לאחר קבלת הוראה מפורשת וכתובה ע”י הרופא המטפל ורק ע”י צוות הרפואי.