Institutes and clinics Schedule a test Parking at Laniado Hospital Contact us
דיאליזה פריטונאלית

מהי דיאליזה פריטונאלית?

דיאליזה פריטונאלית (CAPD – Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) נקראת גם דיאליזה צפקית. בשיטה זו סינון הדם מתבצע בתוך הגוף, כאשר קרום הצפק (פריטונאום) משמש כמסנן וכקרום חדיר למחצה, דרכו מתנקזים החוצה הרעלים והנוזלים המיותרים. קרום הצפק- הפריטונאום-  הינו קרום המצפה את חלל הבטן ועוטף את איברי הבטן, כמו: קיבה, כבד, טחול ומעיים. בפעולה חד פעמית מחדירים צינורית קטנה לחלל הבטן. בשיטה זו, הדיאליזה הפריטונאלית מתבצעת כולה ע”י המטופל באמצעים פשוטים שאינם דורשים מיומנות מיוחדת. הטיפול אינו כואב, קל לביצוע ונעשה בבית המטופל. בשיטה זו איכות החיים משופרת.

יתרונות הדיאליזה הפריטונאלית

  • ההגבלות באכילה ובשתיה פחות נוקשות
  • המטופל משוחרר מלהגיע לבית החולים
  • יכולת לשמור על שגרת חיים כולל עבודה ופעילויות משפחתיות.
  • ניידות אפשרית לחולה, כגון: נסיעות לחו”ל באופן עצמאי, ללא תיאום עם יחידת דיאליזה בחו”ל.
  • תיכנון עצמי של הטיפול בהתאם לשיגרת היום האישית.
  • הרגשה כללית טובה יותר כיוון שבשיטת טיפול זו משיגים חיקוי קרוב לפעולת כליות תקינה.
  • שארית תפקוד כלייתי נשמרת לאורך זמן.
  • מונע איבוד דם
  • לחץ דם יציב

הטיפול הביתי מתבצע עם הדרכה צמדה ומעקב שוטף של צוות הדיאליזה הביתית. חולים שמסוגלים לעבוד, מטופלים בדיאליזת לילה אוטומטית.