Institutes and clinics Schedule a test Parking at Laniado Hospital Contact us
היפגעות ילדים מטביעה

על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי מוות בטביעה מהווה סיבה מרכזית למוות בקרב ילדים מתחת גיל 15 שנים ברחבי העולם.

לאור זאת הוציא ארגון בטרם נייר עמדה ומחקר בנושא שתמצית ממנו מובאת בסקירה שדלהלן.

המאפיינים העיקריים של היפגעות ילדים מטביעה בעולם:

 • קבוצת הסיכון כוללת ילדים בגיל הרך, בני 0-4 שנים.
 • בנים נתונים לסיכון גבוה יותר מבנות.
 • מרבית מקרי הטביעה מתרחשים בסופי השבוע, ובתקופת הקיץ בעונת הרחצה.
 • על כל ילד שנפטר מטביעה, יש בין ילד אחד לארבעה ילדים מאושפזים עקב טביעה, וסובלים מבעיות
 • רפואיות קשות.
 • ילדים קטנים נמשכים למשחק במים. הסכנה רבה בעיקר בקרב תינוקות ופעוטות, העלולים לצלול או
 • להתהפך לתוך דלי מים, אמבטיה או גיגית.
 • המודעות לסכנה נמוכה בקרב ילדים קטנים, ויכולתם להיחלץ ממצבי מצוקה – מוגבלת.
 • כ 12- ילדים נפטרים בממוצע מידי שנה, בישראל, כתוצאה מטביעה.
 • ניתן למנוע עד 80% ממקרי הטביעה באמצעות נקיטת פעילות מניעתית מתאימה.

הפעילויות שהוכחו כיעילות לצמצום היפגעות ילדים במים הינן:

 • לימוד שחייה והכרת כללי הבטיחות בעת השחייה.
 • הגיל האידיאלי ללימוד שחייה הוא 5 שנים ומעלה, אולם ניתן להתחיל את הלימוד מוקדם יותר.
 • תוכניות חינוך והסברה העוסקות בהוראת התנהגות בטוחה בסביבת מים.
 • חשיפה תקשורתית תורמת להגברת המודעות בקרב הציבור.
 • גידור בריכות שחייה פרטיות. גדר הכוללת נעילה אוטומטית של שער הכניסה עשויה למנוע את מרבית מקרי הטביעה.
 • שימוש באפודי הצלה תקניים בפעילות ספורט ימי.
 • השגחה פעילה של ההורים ושל שירותי ההצלה ליד כל מקור מים.

לסיכום: השהייה במים צריכה להיעשות אך ורק בהשגחה מספקת, בסביבה בטוחה הכוללת ציוד בטיחות מתאים. ללא כל אלה היא עלולה להסתיים באסון.