מידע למטופל על פרוטוקולים לטיפול כימי

מידע למטופל על פרוטוקולים לטיפול כימי
 • מידע למטופל בטיפול כימי 5FU – לחץ כאן
 • מידע למטופל בפרוטוקול טיפול כימי FOLFIRI – לחץ כאן
 • מידע למטופל בפרוטוקול טיפול כימי CISPLATIN + GEMZAR – לחץ כאן
 • מידע למטופל בטיפול כימי Navelbine – לחץ כאן
 • מידע למטופלים המקבלים טיפול כימי TORICEL – לחץ כאן
 • מידע למטופל בטיפול כימי פומי (דרך הפה) Temodal – לחץ כאן
 • מידע על טיפול ב- Alimta – לחץ כאן
 • מידע למטופל בפרוטוקול טיפול כימי Adriamycin + Cytoxan + Taxol-לחץ כאן
 • מידע למטופל בפרוטוקול טיפול כימי [FOLFOX [5FU + LEUCOVORIN (Folic Acid) + OXALIPLATIN-לחץ כאן
 • מידע למטופל בטיפול כימי Xeloda-לחץ כאן
 • מידע למטופל בפרוטוקול טיפול כימי (Taxotere + Cyclophosphamide (Cytoxan לחץ כאן
 • מידע למטופל בפרוטוקול טיפול כימי Taxol + Carboplatin-לחץ כאן
 • מידע למטופל בפרוטוקול טיפול כימי Taxotere + Carboplatin- לחץ כאן
 • מידע על טיפול בבאפליברספט (Zaltrap + Campto (CPT-11)(Ziv-aflibercept-לחץ כאן
 • מידע על טיפול ב-Myocet / Doxil / Caelyx Non-pegylated Liposomal Doxorubicin לחץ כאן
 • למידע על טיפול ב Cabazitaxel/Jevtana לחץ כאן