Institutes and clinics Schedule a test Parking at Laniado Hospital Contact us
ניקור פלאורלי

תיאור הבדיקה
ניקור פלאורלי היא בדיקה פולשנית שמטרתה להוציא נוזל או אוויר מהחלל שסביב הריאה למטרות טיפוליות או אבחנתיות.

מטרת הבדיקה
הבדיקה מתבצעת כאשר קיימת הצטברות לא מוסברת של נוזל בחלל הצדר. ביותר מ- 90% מהמקרים פענוח התוצאות של דיקור פלאורלי עוזר בתהליך האבחנתי. לעיתים, כאשר ישנה הצטברות גדולה של נוזל, נעשה ניקור פלאורלי על מנת להקל על הנשימה של המטופל.
ניקור פלאורלי הינו כלי אבחנתי וטיפולי חשוב שיש לרופא הריאות. זוהי בדיקה בטוחה וקצרה שיכולה להיטיב עם המטופל כאשר נעשה בה שימוש נכון.

הכנה לבדיקה
אין צורך בהכנה מיוחדת.