Institutes and clinics Schedule a test Parking at Laniado Hospital Contact us
פרכוס חום

הופעת פרכוס חום נובעת כתוצאה מעליה חדה בחום ושכיחה בגילאים 6 חודשים ועד 5 שנים.

מהו פרכוס חום?

פרכוסי חום (התכווצויות) הם תופעה שכיחה בגיל הילדות. הסיבות מרובות והן קשורות בראש ובראשונה לזיהומים חריפים כגון: דלקת אוזניים, דלקת גרון, דלקת ריאות ומחלות החום הספציפיות השונות.

הפרכוסים מופיעים בשלב העלייה המהירה של החום. בדרך כלל יש פרכוס אחד אך יתכנו מספר פרכוסים במחלת חום אחת.

מה קורה לילד בזמן המחלה?

צורת ההתקף היא בדרך כלל התכווצות כללית של הגוף לזמן קצר ממספר שניות ועד 15-20 דקות. הפרכוסים מתבטאים בהתכווצות של כל השרירים יחד עם איבוד הכרה ותתכן גם נשיכת השפה והלשון.

מהו הצפי לעתיד?

הצפי של פרכוסי חום הוא בכללותו טוב. ההתכווצויות לרוב חולפות עם הגיל, אף שייתכנו פרכוסי חום חוזרים. לא נמצאה עדות לכך שפרכוסי חום גורמים לפגיעה מוחית כלשהי ולא נצפתה השפעה על האינטליגנציה.

איך מטפלים במחלה?

בילדים עם עבר של פרכוסי חום יש לטפל באופן נמרץ ביותר בתרופות להורדת חום – אקמול כל 4 שעות במינון המתאים לו לפי המשקל ובאמבטיות בטמפרטורה אליה רגיל הילד, במשך כ 20- דקות לפחות. במקרה והילד מפרכס – יש למנוע ממנו להזיק לעצמו. יש להימנע מניסיון להשתלט עליו בכוח. אין לנסות לרסן ולטפל בילד בכוח. יש להשכיב על הצד תוך שמירת דרכי אויר פתוחות, אסור לשים דבר בפיו. יש להקפיד על סביבה פיזית בטוחה ע”י הרחקת חפצים חדים ולחכות לסיום ההתקף ללא כל הפרעה.

כיצד אפשר למנוע את הפרכוס?

יש להקפיד על שמירת חום גוף תקין ע”י מדידת החום בכל פעם שנדמה כי הילד אינו חש בטוב ובזמן מחלה מדידת חום לעיתים קרובות. כאשר החום עולה מעל 37.5 יש לתת אקמול כל 4 שעות במינון מתאים ואמבטיה בטמפרטורה רגילה למשך 20 דקות. ניתן לחזור על האמבטיה מספר פעמים ביום.

מתי לפנות לעזרה רפואית?

במקרה והפרכוס אינו חולף תוך 2-3 דקות יש לפנות ולהזעיק עזרה מיד. יש להשתדל להוריד את החום ע”י מתן נר אקמול והרטבות פושרות. בכל מקרה גם בתום הפרכוס יש לפנות עם הילד לייעוץ רופא באזור המגורים – למר”מ, קופ”ח, מד”א או חדר מיון בביה”ח. יש צורך בייעוץ רפואי כדי לשלול מחלות אחרות שיכולות גם הן לגרום לפרכוס חום.

אמצעי זהירות לאחר פרכוס

  • מותר ללכת לטיולים ולשיעורי ספורט.
  • ניתן לקבל חיסונים לאחר יעוץ רפואי.
  • יש להיזהר באמבטיה, בריכה וים.
  • יש לרכב באופניים עם קסדה בלבד ולא ברחובות סואנים.
  • יש לישון שעות שינה רגילות.