Institutes and clinics Schedule a test Parking at Laniado Hospital Contact us
FNA- ביופסית ריאה

תיאור הבדיקה

FNA הינה ביופסיית ריאה שמתבצעת תחת CT  במכון הדמיה. מדובר באחת הבדיקות המסייעות לרופא לאבחן את הבעיה הריאתית. הבדיקה נעשית ע”י רופא תוך שימוש במחט דקה בהנחיית טומוגרפיה ממוחשבת (CT), במהלכה נלקחת דגימה לביופסיה מאיזור החשוד למחלה ריאתית. הדגימה נשלחת לבדיקה פתולוגית.

מטרת הבדיקה

בדיקה זו משמשת לאבחון מחלות זיהומיות או ממאירות בריאה או בדופן החזה.

מי מופנה לבצע את הבדיקה?

  • מטופלים לאחר ביצוע בדיקת CT-PET במהלכה נמצא ממצא של נודולה (קשרית) אחת או יותר עם קליטה מחשידה.
  • מטופל עם מחלת METASTIC שהתגלה אצלו ממצא ריאתי.
  • מטופל עם נודולה (קשרית) בריאה שלא נקלטה היטב ב- CT-PET יופנה לבדיקת FNA ע”מ לאמת את האבחנה.

סיבוכים

  • דליפת אוויר מהריאה (חזה אוויר) וגניחות כיח דמי, מה שיכול לגרום לצניחה חלקית של בריאה.
  • סיבוך נוסף ונדיר בדרך כלל הוא גניחת כיח דמי מינימלי שחולף תוך מספר שעות.

הדרכה למטופל

האחות במרפאה קובעת תור לבדיקה, מסבירה על הבדיקה ונותנת טופס הדרכה.

המסמכים הנדרשים (עפ”י בקשת הרופא):

  • הפניה מרופא לביצוע FNA.
  • התחייבות- טופס 17 (קוד 77012).
  • תוצאות בדיקות מעבדה- תפקודי קרישה, ספירת דם עדכנית וכימיה.
  • דיסק עם בדיקת CT.

ביום הבדיקה

לאחר הסבר על ביצוע הפעולה ע”י הרופא, הנבדק יחתום על טופס הסכמה לביצוע הפעולה. לאחר מכן הנבדק עובר לאחות כדי לקבל הדרכה.

חובה להגיע עם מלווה שיוכל להחזיר את הנבדק הביתה לאחר ביצוע הבדיקה. אם קיים אפוטרופוס- חובה עליו להיות נוכח בזמן הבדיקה.

אם מסיבה כלשהי אינה יכול להגיע לבדיקה- יש להודיע על כך למכון לפחות 24 שעות לפני מועד הבדיקה.