מרפאות ומכונים קבע תור לבדיקה / מכון התמצאות בלניאדו צור איתנו קשר
ועדת הלסינקי
תפריט
אודות

וועדת הלסינקי הינה וועדה בלתי תלויה שנתמנתה על ידי המנהל הרפואי. תפקיד הוועדה הוא לבחון כל בקשה לביצוע ניסוי רפואי בבני אדם בבית החולים, ולוודא שהסיכונים למשתתף הם מינימליים ושהיעילות האפשרית של המחקר מצדיקה את ביצועו. כמו-כן אחראית הוועדה לעקוב אחר שינויים וארועים חריגים במהלך הניסוי. זאת על מנת להבטיח את שלומם, זכויותיהם, בטיחותם ורווחתם של המשתתפים במחקר בכל שלביו.

הוועדה מתכנסת אחת לחודש, במניין הנדרש בתוספת השניה של תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א- 1980.

הוועדה פועלת על-פי הצהרת הלסינקי , כללי ה- GCP ונוהל משרד הבריאות.

אנשי קשר

ד"ר ורד חרמוש– מנהלת האגף הגריאטרי – יו"ר ועדת הלסינקי, דוא"ל  vhermush@laniado.org.il

אלעד רובין – רכז ועדת הלסינקי, טל'  09-8609276, דוא"ל erubin@laniado.org.il

גב' איטה שמעון  – מזכירת הוועדה, טל' 09-8609474  דוא"ל ita@laniado.org.il

בקשות חדשות ותשלומי דמי שירות יש להגיש למזכירת הוועדה הגב' איטה שמעון 09-8609474

כל הזכויות שמורות לסלקטד 2024
SEO COMPANY WEBSITE BY