מחקר ופיתוח ועדת הלסינקי דמי שירות
PDF הדפסה דואל

דמי שירות בגין טיפול ועדת הלסינקי בבקשות לניסוי קליני

1.    חוקר חיצוני                    4000

2.    חוקר פנימי עם תמיכה         4000
3.    שינוי פרוטוקול/טופס הסכמה   800
4.    הארכת מחקר                  800

4.    תת מחקר גנטי                 2000
5.    קוסמטי                         1500 ₪ (כל 5 מוצרים)
                                   (על כל 5 מוצרים נוספים  יש להוסיף עוד 1000 ₪, אך לא יעלה את 4000 ₪ למחקר)
                                   (לשינוי/הארכה קוסמטי  250 ₪)
                                    כל מחקר קוסמטי לא יכיל יותר מ-10 מוצרים
6.    שינוי על מוצר קוסמטי       250 ₪ (לא להוסיף מוצר רק לשנות את אותו מוצר)

 

הגשה ללא תשלום לא תטופל. יש לצרף להגשה טופס נלווה לתשלומי מחקר.


מובהר, כי התשלום דלעיל הוא בגין עצם הגשת הבקשה לועדת הלסינקי והדיון בבקשה, ואין לראות בתשלום זה משום התחייבות למתן האישור ו/או לביצוע כל פעולה אחרת שלא הוזכרה במפורש.

לטופס התחייבות לתשלום דמי שירות בגין טיפול ועדת הלסינקי.

 

 

שימו לב !

כי החל מתאריך 1.7.2020, דמי השירות בגין טיפול ועדת הלסינקי בבקשות יתעדכנו על-פי הנוהל החדש של משרד הבריאות ויהיו כלהלן:

 

  1. חוקר חיצוני                        7500 ₪
  2. חוקר פנימי עם תמיכה          7500 ₪ 
  3. שינוי פרוטוקול/טופס הסכמה   1000 ₪
  4. הארכת מחקר                       1000 ₪
  5. תת מחקר גנטי                      7500 ₪
  6. קוסמטי                               7500 ₪ (עד 10 מוצרים)
  7. שינוי על מוצר קוסמטי          1000 ₪ (לא להוסיף מוצר רק לשנות את אותו מוצר)