משלחת רבנים
PDF הדפסה דואל

משלחת רבנים מניו יורק סיירה במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו

משלחת של כעשרים רבנים צעירים מהקהילות הבולטות בני יורק, הגיעו לסיור במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו והתקבלו בקודש פנימה אצל כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א
mishlachat-rabanimמשלחת של כעשרים רבני הקהילות הבולטות בניו יורק הגיעה לסיור בלניאדו. איש העסקים מר אפרים הרץ, יזם את הביקור ובמסגרתו הגיעו ללניאדו הרבנים הגאונים: רבי יונתן דוד הירץ שליט"א רב בקווינס, רבי אריה לייבוביץ שליט"א רב בית הכנסת בוואדמיר, רבי שמואל מרכוס שליט"א רב ביהכ"נ ישראל הצעיר בקווינס וואלי, רבי מרדכי ניוברגר שליט"א רב ביהכנ"ס בישיבת סאווט שאר, רבי אהרן ישעיה שכטר שליט"א רב בית הכנסת ישראל הצעיר בוואדמיר, רבי דניאל פלדמן שליט"א ורבי דניאל שטיין שליט"א ר"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן. המשלחת התקבלה על ידי הנהלת לניאדו ובראשה המנכ"ל מר נדב חן, המרא דאתרא הרה"ג חיים יעקב שוורץ שליט"א, מר מאיר מרק סמנכ"ל קשרי חוץ וגיוס משאבים ובכירים נוספים. הרבנים התרשמו מהאווירה הנושבת במסדרונות המרכז הרפואי כמרכז המקפיד על קלה כבחמורה ורואה ערך עליון בהצלת חיי אדם והבאת חיים לעולם, תוך שימוש ברפואה מקצועית, עדכנית ומתקדמת.

הרבנים שמעו הרצאה מרתקת מסגן המנהל הרפואי בלניאדו ד"ר אמיר ויינטראוב שעסקה בבעיות הנוגעות לזוגות חשוכי ילדים, מתוקף תפקידו כמנהל יחידת  IVF . הרבנים הגיעו לביקור בפגייה והתקבלו ע"י הצוות הבכיר בראשות ד"ר אריה סימונדס ופגשו בפגישה לא מתוכננת, אב טרי שבנו השתחרר לאחרונה מאשפוז ממושך של חודשיים בפגייה , האב הרעיף תשבחות על הטיפול המסור והמקצועי אותו קיבל בנו מהצוות. כמו-כן סיירה המשלחת בפרויקט הבניה מרכז לידה ממוגן הכולל 12 חדרי לידה ופגיה משוכללת, ההולך ונבנה בצעדי ענק. לאחר מכן נכנסו הרבנים לקודש פנימה, מעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, בנו וממשיך דרכו של מייסד לניאדו בעל ה"שפע חיים" זצוק"ל. מרן האדמו"ר שליט"א קיבל את פני המשלחת בחביבות יתירה וקיים דיון הלכתי ער על המשמעויות השונות של הפעלת מרכז רפואי המהדר במצוות הצלת חיים מחד, ושמירה מוקפדת על כלל תרי"ג מצוות מאידך. הרבנים הביעו בפני מרן האדמו"ר שליט"א את הערכתם והתפעלותם הרבה מהמרכז הרפואי, המקדש שם שמים ברבים מדי יום. מר נדב חן, מנכ"ל לניאדו איחל לרבנים כי "עבודתכם שקולה להצלת חיים. החינוך והמסירות שלכם לבני הקהילות הם בבחינת הצלת חיים יהודיים, אנו רואים בכם שותפים ועמיתים".