PDF הדפסה דואל

מעבדה המטולוגית

 

Regina Peer
אחראית מעבדה המטולוגית:
גב' רגינה פאר ע.מעבדה מוסמכת

 

תאור כללי

המעבדה ההמטולוגית משרתת את מחלקות בית החולים, המרפאות, מבוטחי קופות החולים וגופים ממשלתיים ופרטיים.
במעבדה מכשור אוטומטי מתקדם לקבלת ספירות דם עם דיפרנציאל מפורט. המעבדה מבצעת לקיחות דם מאצבע לחולים פדיאטרים ואונקולוגים.
בדיקות לתפקודי קרישה (פרט לזמן דימום) מבוצעות במסגרת המעבדה הדחופה.
המעבדה משתתפת בתכנית בקרת איכות בינלאומית עם הצלחה גבוהה.

 פעילות המעבדה כוללת:

  • ספירות דם על ידי מונה דם אוטומטי.
  • הסתכלות וספירה מיקרוסקופית של משטחי דם לאחר צביעה כולל רטיקולוציטים.
  • שקיעות דם.
  • ספירה ואיפיון תאים בנוזלים ביולוגים שונים.
  • גילוי וזיהוי טפילי דם.

 

חזרה למעבדות