PDF הדפסה דואל

ביקור במרכז לסוכרת

במרכז לסוכרת קיימים  מס' מסלולים  לנוחות המטופלים

  • ביקור ראשוני
    כולל ביקור  אצל   כל המומחים המוזכרים לקבלת תמונה מלאה של המצב הבריאותי ולבניית תוכנית טיפול  מדויקת וממוקדת (ראה תרשים).
  • מעקב
    בהתאם לבחירת המטופל, ניתן להישאר במעקב אצל רמרכז סוכרתופא המשפחה או להיכנס לתוכנית מעקב שנתית במסגרת המרכז. קיימת  אפשרות למתן ייעוץ טלפוני לצוות המטפל ולמטופל לפי הצורך. חולים עם חוסר איזון קיצוני בערכי הסוכר, לחץ הדם או צורך בטיפול בכף רגל סוכרתית, יוזמנו לביקורים במרכז לסוכרת בתדירות גבוהה יותר.

 

 

במהלך השהות במרכז יעבור המטופל בתחנות הבאות לפי התרשים להלן:

 

סוכרת - תחנות מטופל