PDF הדפסה דואל

מהי פגות ?pag5

פג הוא תינוק שנולד לפני שבוע 37 להריון, בלא כל קשר  למשקל. הבעיות האופייניות לפגים נובעות מחוסר בשלות של מערכות הגוף השונות, והן שכיחות יותר  ככל שהפג צעיר יותר.

פגות מוקדמת כרוכה באשפוז ממושך יותר ובהתמודדות אינטנסיבית של ההורים והצוות המטפל עם בעיות רפואיות ורגשיות רבות.


arrow-right

חזרה לדף ראשי של יחידת טיפול נמרץ ילודים ופגים