PDF הדפסה דואל

מה קורה לתינוק הנולד פג ? 

בלידה מוקדמת – יוזמן צוות מתוגבר הכולל רופא ילדים ואחותpag6 מיומנים לחדר הלידה/ניתוח. צוות זה יידרש לבעיות שעלולות לצוץ כבר בלידה.

חלק מהפגים, במיוחד הקטנים, זקוקים לסיוע נשימתי ולאמצעי החייאה מידיים.

בגמר הטיפול הראשוני יעבור הפג ליחידה המיוחדת לטיפול בו. היחידה מצוידת בצוות מיומן, בידע ובמכשור חדישים הדרושים לטיפול בפג.


arrow-right

חזרה לדף ראשי של יחידת טיפול נמרץ ילודים ופגים

בלידה מוקדמת – יוזמן צוות מתוגבר הכולל רופא ילדים ואחות מיומנים לחדר הלידה/ניתוח. צוות זה יידרש לבעיות שעלולות לצוץ כבר בלידה.

חלק מהפגים, במיוחד הקטנים, זקוקים לסיוע נשימתי ולאמצעי החייאה מידיים.

בגמר הטיפול הראשוני יעבור הפג ליחידה המיוחדת לטיפול בו. היחידה מצוידת בצוות מיומן, בידע ובמכשור חדישים הדרושים לטיפול בפג.