PDF הדפסה דואל

לקריאת הנחיה לסטודנטית בנושא חיסונים ב-PDF

תלמידה יקרה!
הינך נכנסת ללימודי מקצוע הסיעוד בו הינך שליחה לשמירת בריאותם של המטופלים, כאשר הדבר החשוב ביותר היא שמירת בריאותך האישית...

במהלך עבודתך ועוד בתקופת ההתנסות את תחשפי לחולים במחלות שונות שעלולות להיות זיהומיות ומדבקות.

משרד הבריאות הכין תוכנית חיסונים המיוחדת לעובדי מערכת הבריאות הכוללת את המחלות הזיהומיות אליהם עלולים להיחשף או להידבק, וחיב את מוסדות הבריאות לבדוק שנושא זה יוסדר.
ללא השלמת תכנית החיסונים לא תינתן אפשרות להיכנס למחלקות האשפוז.

הינך נדרשת להתחיל כבר, עם קבלת מכתב זה, בהליך קבלת החיסונים על מנת שתהיי זכאית לאישור סופי ממרפאת החיסונים עד כניסתך למחלקה.

ראשית, עליך לגשת למרפאת החיסונים אשר באזורך. מרפאת החיסונים הינה מרפאת מטיילים. לא ניתן לגשת אליה ללא תור. רשימת מרפאות המטיילים ע"פ משרד הבריאות:
http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/clinics.aspx .

לידיעתך, הינך יכולה להתחסן במרפאת פרסונל בבית חולים לניאדו. עם קבלתך ללימודים יש להביא למרפאת הפרסונל אישור לימודים מבית הספר (החיסונים כרוכים בתשלום).

עליך ליטול עמך את פנקס החיסונים שלך. האחות תרכיב לך תכנית חיסונים שעדיין לא עברת. ייתכן שהאחות תפנה אותך לקופת חולים לבדיקת מעבדה של רמת נוגדנים בכדי לדעת אם את מחוסנת.

ביצוע החיסונים כרוך בעלות. רצוי מאד שתקחי עמך כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר, איתו תוכלי לשלם בבנק הדואר. במידה והינך מעוניינת לקבל את החיסונים דרך קופת החולים עשי זאת רק באישור אחות מרפאת החיסונים ולפי הוראותיה על מנת שלא תצטרכי לחזור על החיסון.

תוכנית החיסונים מפורטת בנוהל משרד הבריאות "חיסון תלמידי מקצועות הבריאות".

כמו כן, עליך לבצע תבחין טוברקולין (מנטו) אשר מגלה אם יש לך בגוף נוגדנים לשחפת. בדיקה זו יכולה להיעשות אך ורק במרכזים מיוחדים לטיפול במחלת השחפת - מלש"ח. (רשימת המלש"ח-ים לפי אזור מגורים).
בדיקת המנטו מתבצעת ב-2 שלבים. בכל שלב ישנה הזרקת חומר תת עורי ולאחר מספר ימים קריאת התגובה. בסך הכל, עלייך לגשת למלש"ח 4 פעמים. בסוף התהליך המלש"ח מנפיק אישור סופי, אותו את מגישה למרפאת החיסונים.

במידה והינך הרה התייעצי עם אחות מרפאת החיסונים ורופא הנשים שלך אילו חיסונים ניתן לקבל. אחות מרפאת החיסונים תנפיק לך אישור זמני ובתום תוקף האישור תאלצי למסור אישור סופי וקבוע.

במידה והינך מתנגדת באופן כללי להתחסנות, עליך לגשת למרפאת החיסונים להביע את דעתך, לקבל את הדרכתה של האחות ולחתום בפניה על סירוב. האחות תנפיק לך אישור מיוחד אותו עליך להגיש לבית הספר.

בהצלחה,

ההנהלה