PDF הדפסה דואל

תפקידו של MRI של הלב באבחנה של מחלות לב שונות

לבדיקת MRI של הלב יש יכולת ייחודית ויתרון על פני שאר בדיקות ההדמיה של הלב (כגון צנתור, אקו לב ומיפוי) בכך שהיא מדגימה בצורה ברורה ואיכותי עם רזולוציה גבוהה תהליכים שונים בשריר הלב ויכולה להבדיל טוב מאוד בין שריר לב בריא לחולה וכשיש מחלה לתת כיוון ספציפי במקרים רבים לגבי טיב המחלה.

MRI של הלב טוב לזיהוי המחלות הבאות:

 1. מחלות לב איסכמיות: זיהוי אוטמים בשריר הלב וקביעת היקפם, קביעת חיות (Viability) של שריר הלב, וכימות נפח ותפקוד שני חדרי הלב (ימין ושמאל) בדיוק גבוה יותר מכל שאר שיטות ההדמיה .
 2. אבחון קרדיומיופאטיות (Cardiomyopathies) : זו קבוצה גדולה ומגוונת של מחלות בלב שגורמות פעמים רבות לאי ספיקת לב, הפרעות קצב ומוות. ל- MRI של הלב יש תפקיד חשוב ביותר כיום באבחון של מחלות אלה, זיהוי אזורים של צלקות או הסננה של מחלה (כגון בעמילואידוזיס, סרקואידוזיס), והוא עוזר בהכוונת הקרדיולוג לאבחנה נכונה ומהירה של סוג המחלה והטיפול הדרוש.
 3. דלקת של שריר הלב (מיוקרדיטיס, Myocarditis): מחלה שתוקפת את הלב מיד לאחר זיהום ויראלי בד"כ. נפוץ בעונות מעבר. בד"כ לא גורמת לנכות אבל במקרים מסויימים יכולה לדרדר את הלב לאי ספיקה וקרדיומיופטיה. ל- MRI של הלב תפקיד חשוב באבחנה מבדלת בין מיוקרדיטיס לבין אוטם בשריר הלב שהתבטאותו הקלינית והמעבדתית דומה.
  11                    12
  בתמונות אלה ניתן לראות מוקדים רבים של דלקת בשריר הלב (נקודות לבנות בקצה החיצים) – שרק MRI של הלב מסוגל כיום להדגים ובכך לחסוך לעיתים צורך בביופסיה מסוכנת.
 4. דלקת של קרום הלב (פריקרדיום, Pericardium) = פריקרדיטיס, Pericarditis. ל-MRI של הלב תפקיד חשוב בהדגמת הדלקת בשלב החריף של המחלה וגם לאחר מכן בשלב כרוני אם וכאשר קרום הלב מצטלק או מסתייד ואז גורם להגבלה של פעילות הלב ולנכות קשה, מצב הנקרא Constrictive Pericarditis. MRI יכול לאבחן את המצב ובעקבות כך ניתן לשלוח את החולה לניתוח ולרפא אותו.
  13

  בתמונה זו ניתן לראות את שני עלי קרום הלב מעובים ודלקתיים, בילד שעבר מחלת חום ויראלית ונתקף בדלקת של קרום הלב: האבחנה ב-MRI אפשרה לתת לו טיפול תרופתי ובעקבות כך הוא הבריא.
 5. מחלות לב מולדות: ל-MRI של הלב תפקיד חשוב במעקב אחרי חולים עם מומי לב, גם שנים לאחר הניתוח. בחולים רבים (כגון חולים עם Tetralogy of Fallot) יש בעיה של עומס על חדר ימין, והוא עלול להתרחב ולהתדרדר לאי ספיקה: MRI של הלב מדגים את נפח ותפקוד חדר ימין טוב שבעתיים בהשוואה לאקו לב שמתקשה להדגים אותו.
 6. זיהוי היקף ומעורבות גידולים בלב, ואבחנה מבדלת מקרישי דם בלב שלעיתים באקו לב נראים דומים.