PDF הדפסה דואל

מעבדה לביולוגיה מולקולארית

 

Adi Ilani-1
אחראית מעבדה ביולוגיה מולקולארית:
גב' עדי אילני, M.Sc

 


תאור כללי

ההמעבדה לביולוגיה מולקולארית עוסקת במגוון בדיקות הן בשיטות מולקולאריות לגילוי מחלות כגון: שחפת, שעלת, שפעת, זיבה, והן כבדיקות עזר למחלות הנגרמות ע"י חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה  ומנגנוני העמידות שלהם. כמו כן המעבדה מבצעת בדיקות סרולוגיות למחלות שונות.
המעבדה מצוידת  במכשור לבדיקות PCR ללא צורך בהפקת  DNA וכן במכשיר לבדיקות סרולוגיות.

 

פעילות המעבדה כוללת:

•    גילוי חיידקי שחפת ורגישותם לריפמפיצין.
•    גילוי חיידקי השעלת.
•    בדיקת מנגנוני עמידות ל-CRE.
•    זיהוי זנים יוצרי רעלן של קלוסטרידיום דיפיצילה.
•    זיהוי חיידקים עמידים MRSA מדגימות שונות.
•    זיהוי נגיפי שפעת, RSV ואנטרו.
•    זיהוי חיידקי מחלות מין.
•    בדיקות סרולוגיות שונות למחלות כגון:שעלת,צליאק ,ווסקוליטיס.

חזרה למעבדות